De Groen(s)te Tuin is in 2014 opgericht door Miriam Geurts. Zij won bij de gemeentelijke wedstrijd “h​et Groenste Idee van Haarlemmermeer”

De Groen(s)te Tuin is in 2014 opgericht door Miriam Geurts. Zij was bij de gemeentelijke wedstrijd “het Groenste Idee van Haarlemmermeer” één van de drie winnaars en ontving daarmee een eenmalig subsidie van € 20.000 om haar idee van een buurtmoestuin voor en door buurtbewoners tot stand te brengen. Op de door haar gekozen locatie in het park Venneperhout heeft zij met grote inspanning en een team enthousiasme buurtgenoten de fundamenten van deze prachtige tuin neergezet.
De totale oppervlakte van de tuin beslaat ruim 4.100 m². Er zijn vier groentenvakken, fruitstruiken, aardbeien, een bloementuin voor veldboeketten, een koude bak, een grote en een kleine kas, een tuinhuisje voor de opslag van gereedschap en producten en een tweede hok voor gereedschap. De teelten worden op biologische wijze uitgevoerd, dus zonder het gebruik van kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen. Al het werk wordt door vrijwilligers gedaan en van de opbrengsten uit de verkoop van producten uit de tuin, worden de kosten gedekt die we elk jaar maken. Denk aan de huur van de grond, kosten voor de bewerking van het land en de bemesting, aanschaf van zaden, plantgoed, gereedschap en ander materiaal. Om het behoud van de tuin veilig te stellen is in 2015 stichting De Groen(s)te Tuin in het leven geroepen. Het doel van deze stichting is niet alleen het instandhouden van de buurtmoestuin en op duurzame wijze lokaal voedsel produceren, maar ook mensen bewust te maken van onze verbinding met de natuur. In de tuin kunnen ze zien en ervaren hoe de verschillende groenten groeien die ze dagelijks consumeren en wat daar allemaal bij komt kijken wanneer je dit op biologische wijze teelt. Daarnaast dient de tuin als plek waar buurtbewoners elkaar in een ongedwongen sfeer kunnen ontmoeten en nieuwe contacten aan kunnen gaan.

In 2016 startte een nieuwe fase voor de tuin: Miriam kreeg een betaalde baan en zocht een opvolger voor de tuin. Gunilla Langereis diende zich aan en samen met Anneke Andriessen en Nelleke Slingerland, die zich vooral ontfermt over de bloementuin, vormen zij de voorhoede van de tuin. Laura van Vliet kwam erbij en heeft plaats genomen in de stichting ter vervanging van Miriam. Daarnaast zijn er een vijftiental enthousiaste vrijwilligers die gezamenlijk met veel plezier het vele werk verzetten dat een moestuin nu eenmaal vraagt. Na gedane arbeid neemt ieder heerlijke aardbeien, groenten van het seizoen of bloemen mee.
Met alle vrijwilligers samen wordt jaarlijks een paar keer overlegd over nieuwe plannen, producten, werkwijzen en klussen. Daardoor is de aanblik van de tuin in de loop van de tijd wel wat veranderd.
Omdat we graag lokale projecten en buurtinitiatieven willen ondersteunen staat De Groen(s)te Tuin open voor iedereen die met de tuin wil samenwerken of iets op de tuin zou willen organiseren. Heb je ideeën of suggesties, bijvoorbeeld een schilderworkshop organiseren of een yogales in de buitenlucht geven, neem dan contact met ons op of kom gewoon eens langs. We zijn in de zomer bijna elke dag op de tuin.